9.2 C
Warszawa
wtorek 23 kwietnia • 2024
Strona głównaBIZNESPOWSTAŁA POLSKA RADA PRZEDSIĘBIORCÓW !

POWSTAŁA POLSKA RADA PRZEDSIĘBIORCÓW !

Polska Rada Przedsiębiorców (PRP), to inicjatywa powstała w ramach „Pracodawców RP”, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce. Jest to ciało doradcze Pracodawców RP składające się z przedstawicieli największych prywatnych firm w Polsce. PRP powstała z inicjatywy biznesu, aby stać się siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. PRP będzie prowadzić transparentny dialog z rządem i partnerami społecznymi oraz dążyć do budowania silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski.
Przewodniczącym PRP został Rafał Brzoska – założyciel Grupy InPost, przedsiębiorca i filantrop.

„Polska Rada Przedsiębiorców ma być wiodącą siłą w procesie transformacji, kierując polską
gospodarkę w przyszłość opartą na innowacji, zrównoważonym rozwoju oraz umocnionej
pozycji na arenie międzynarodowej. Nasze działania skoncentrują się również na wspomaganiu ekspansji oraz wzmacnianiu konkurencyjności polskich firm z myślą o ich udziale w globalnym rynku. Stawiamy na inicjatywy, które pomogą przedsiębiorstwom zdobywać nowe rynki, budować relacje partnerskie i wzmocnić ich pozycję na światowej scenie biznesowej. Zależy nam, aby polskie firmy były rozpoznawane za granicą jako innowacyjne, solidne i konkurencyjne podmioty – co przyczyni się zarówno do wzrostu ich wartości, jak i do promocji Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego. Dążymy jednocześnie do propagowania patriotyzmu gospodarczego i kreowania dochodów podatkowych w Polsce, aby móc dzięki temu wspierać inwestycje w naszym kraju. Chcemy zaangażować się w tworzenie mechanizmów ułatwiających dialog między rządem a przedsiębiorstwami, a także efektywną wymianę zasobów, wiedzy i doświadczenia, aby w konsekwencji móc zagwarantować pracownikom lepsze warunki pracy. Zamierzamy promować partnerstwo sprzyjające innowacyjności, tworzeniu nowoczesnych rozwiązań oraz sprawnemu wykorzystaniu zasobów publicznych i prywatnych w celu wspólnego budowania silnej i zrównoważonej przyszłości dla Polski. Chcemy jednocześnie wyeliminować naganne praktyki w środowisku biznesowym, wzmacniając szacunek dla własności prywatnej i generowanego w firmach prywatnych dochodu narodowego brutto. Nasze inicjatywy skupią się również na rozwijaniu partnerstwa z Ukrainą oraz uczestnictwie w różnorodnych inicjatywach międzynarodowych. Dzięki temu możliwe będzie podniesienie gospodarczej siły Polski oraz budowanie trwałych relacji współpracy na arenie międzynarodowej. Stawiamy także na tworzenie większej liczby miejsc pracy oraz odnoszenie sukcesów w nierównej walce na rynkach zagranicznych. Będziemy dążyć
do wypracowania ram regulacyjnych, które umożliwią polskim firmom skuteczne
konkurowanie na rynku, jednocześnie wspierając ich zdolność do wprowadzania
innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest zrównanie szans i stworzenie sprzyjającego
środowiska biznesowego, które będzie korzystne dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich skali działania czy struktury kapitałowej” – powiedział Rafał Brzoska, przewodniczący Polskiej Rady Przedsiębiorców (PRP).

„Polski biznes dysponuje odpowiednim potencjałem, aby stać się siłą napędową dla rozwoju
gospodarczego i społecznego kraju. Osobiście uważam, że powołanie Polskiej Rady
Przedsiębiorców to krok w kierunku budowania silnej współpracy między przedsiębiorcami a
rządem. To niezwykle ważna inicjatywa mająca na celu umocnienie roli przedsiębiorców i
pracodawców w kształtowaniu polityki gospodarczej. Wierzę, że Rada będzie skutecznym
forum do wyrażania opinii, identyfikowania wyzwań oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Jestem głęboko przekonany, że powołanie Polskiej Rady Przedsiębiorców stanowi kolejne otwarcie na konstruktywny dialog między sektorem biznesowym a rządem. Współpraca ta jest kluczowa dla skutecznego tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu naszego kraju” – podkreślił Rafał Dutkiewicz, Prezes Pracodawców RP.

Główne cele PRP:
1. Transparentny Dialog Społeczny – zarówno z rządem, jak i społeczeństwem.
2. Przewidywalność i klarowność prawa – współtworzenie przepisów prawnych, prowadzenie eksperckich konsultacji oraz zgłaszanie swoich postulatów do rozpatrzenia w ramach procedur legislacyjnych.
3. Sprawny i uczciwy system podatkowy – wspieranie rozwoju gospodarczego, obejmując
zarówno duże korporacje, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa. System podatkowy
powinien być efektywnym narzędziem wspierającym przedsiębiorczość, sprzyjającym
wzrostowi gospodarczemu.
4. Wsparcie dla polskich firm za granicą – wspomaganie ekspansji i wzmacnianie konkurencyjności polskich firm.
5. Współpraca kapitałowa rządu i biznesu – zobowiązujemy się do podjęcia próby
,,budowania mostów’’ pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym.
6. Polska siła ekonomiczna w Europie – wzmocnienie pozycji Polski jako lidera
ekonomicznego w Europie.
7. Programy Smart Immigration – opracowywanie programów, które mają na celu
przyciągnięcie do Polski najwyższej klasy talentów z różnych zakątków świata.
8. Współpraca Nauka-Biznes – inicjujemy i wspieramy projekty mające na celu
błyskawiczne przenoszenie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.
9. Wyrównywanie szans dla polskich firm – stworzenie sprzyjających warunków dla
krajowych przedsiębiorstw, zapewniając im równą szansę na rozwój w porównaniu z
międzynarodowym kapitałem.
10. Zielona energia i elektromobilność – w kontekście transformacji energetycznej kraju,
poprzez intensywne wsparcie dla projektów opartych na zielonych źródłach energii
oraz inicjatyw mających na celu rozwijanie elektromobilności.

Zobacz również

SKOMENTUJ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Artykuły

Komentarze