21.5 C
Warszawa
sobota 22 czerwca • 2024
Strona głównaROZRYWKAJANUSZ DYGASZEWICZ I MACIEJ STROIŃSKI LAUREATAMI 16. EDYCJI NAGRODY IM. MARKA CARA

JANUSZ DYGASZEWICZ I MACIEJ STROIŃSKI LAUREATAMI 16. EDYCJI NAGRODY IM. MARKA CARA

Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS i dr inż. Maciej Stroiński, Dyrektor ds. technicznych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) zostali laureatami – wręczanej po raz 16. – Nagrody im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki.

Nagroda została wręczona w pierwszym dniu obrad tegorocznego, XXIII Forum Teleinformatyki, odbywającego się w dniach 28-29 września w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, Warszawa-Miedzeszyn. Nagroda im. Marka Cara – tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym – jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum. Kapitułę tworzą m.in. laureaci nagrody z poprzednich lat (pełny skład Kapituły i regulamin Nagrody: www.forumti.pl

Ideą Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Laureaci. W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatami tegorocznej, szesnastej edycji Nagrody im. Marka Cara są:

  • Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS, a takżePrezydent of European Forum for Geography and Statistics (EFGS), Członek Komitetu Wykonawczego UN-GGIM: Europe (UN Global Geospatial Information Management), Ekspert ONZ i Komisji Europejskiej (Eurostatu) d.s. spisów powszechnych, rejestrów i GIS, Punkt kontaktowy Eurostatu (Focal Point) d.s. Biga Data w Polsce oraz szef lub członek wielu międzynarodowych zespołów ekspertów.Autor ponad 150 publikacji naukowych i fachowych oraz prezentacji na sesjach naukowych, konferencjach i seminariach w kraju oraz zagranicą.Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektroniki ze specjalnością informatyka
    i automatyka. Obecnie doktorant Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Jako Główny Informatyk Centrum informatyki Gospodarki Morskiej był współtwórcą systemów informatycznych wspomagających zarządzanie polskimi kontenerami na terenie USA i Anglii. Następnie jako doradca Głównego Geodety Kraju ds. IT koordynował projekty PHARE 2003. W latach 2008-2013 Dyrektor Centralnego Biura Spisowego i zastępca Generalnego Komisarza Spisowego dla Spisu Rolnego w 2010 roku oraz Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku. Potem Dyrektor Departamentu Informatyzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK. Współautor i pierwszy kierownik projektu GEOPORTAL.GOV.PLCzłonek licznych Komitetów Sterujących i Rad Konsultacyjnych.

Nagrodę przyznano m.in. za:

– oryginalne rozwiązania w dziedzinie informatyzacji procesów zbierania i przetwarzania danych w Głównym Urzędzie Statystycznym;
– aktywność w naukowych debatach i popularyzację wiedzy o zastosowaniach nowych narzędzi informatycznych, zwłaszcza z dziedziny statystyki publicznej i informacji o terenie.

  • Dr inż. Maciej Stroiński, Dyrektor ds. technicznych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS). Od 1997 r. do chwili obecnej Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS). Równocześnie od 1972 roku do chwili obecnej pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.Wiceprzewodniczący Konsorcjum PIONIER.
    Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Tytuł doktora z zakresu informatyki uzyskał na Politechnice Gdańskiej. Współtwórca Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. W latach 1997-2003, z inicjatywy dr. Stroińskiego, powstała pierwsza szerokopasmowa ogólnopolska sieć naukowa POL-34/155/622.W 1999 roku doprowadził do przyłączenia polskiego środowiska naukowego do europejskiej sieci naukowej TEN-155 (obecnie sieć GÉANT). Dr Stroiński jest współautorem programu „PIONIER: Polski Internet Optyczny”, który w 2000 roku został przyjęty przez KBN jako oficjalny program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce. W efekcie tego zbudowana została światłowodowa ogólnopolska sieć naukowa PIONIER. Uczestniczył w realizacji wielu projektów krajowych i europejskich, a niektóre z nich koordynował osobiście, m.in. duże projekty infrastrukturalne. W wyniku tych projektów wdrożone zostały zaawansowane usługi sieciowe wraz ze specjalizowanymi laboratoriami dzięki czemu infrastruktura informatyczna nauki stała się środowiskiem do kreowania innowacji dla cyfrowej nauki i cyfrowej gospodarki.

Autor ponad 200 publikacji w książkach, czasopismach i na konferencjach oraz szeregu opracowań o charakterze badawczo-rozwojowym. Członek komitetów programowych wielu konferencji naukowych. Redaktor czasopisma ComputationalMethods in Science and Technology. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a także członek założyciel Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, w którym od początku jest wiceprezesem.

Nagrodę przyznano m.in. za:

– współtworzenie koncepcji rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce;
– aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

  • Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu Atende Software;
  • Dr inż. Marcin Wojciechowski – Kier. Działu Teleinformatyki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  • Krzysztof Mączewski– Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego.

Tegorocznym sponsorem Nagrody jest SAS Institute.

Kim był Marek Car? Marek Car był pełnym energii i pomysłów człowiekiem, który zawsze czynnie uczestniczył w kreowaniu rzeczywistości, również branży informatycznej w Polsce. Z wykształcenia dziennikarz, wielką wagę przywiązywał zawsze do rzetelnej informacji. Był pomysłodawcą, realizatorem i bardzo aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć. Dziś trudno je wszystkie wyliczyć. Wśród najważniejszych należy wymienić: biuletyn Boss-Komputer, tygodnik Komputer wraz z jego rosyjską wersją, pierwsze węzły sieci FIDO w Rosji, Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, Polska Społeczność Internetu (PSI), Stowarzyszenie PRO, początki pierwszej akcji Internet dla Szkół (IdS), tygodnik Teleinfo. Ukoronowaniem dokonań Marka Cara było sprawowanie funkcji Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Informatyki w rządzie Premiera Waldemara Pawlaka. Zainicjował wówczas proces instytucjonalnej standaryzacji informatyki publicznej w Polsce.Po zakończeniu pracy w rządzie, w połowie lat dziewięćdziesiątych, współtworzył jednąz pierwszych polskich firm – dostawców usług internetowych (ISP) – Polska OnLine, w której był odpowiedzialny między innymi za powstanie pierwszego polskiego portalu informacyjnego. To właśnie Marek Car był twórcą celnego rozwinięcia angielskiego skrótu WWW – Wszechnica Wiedzy Wszelakiej.

Forum Teleinformatykijest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych i największych imprez w branży teleinformatycznej. Od 23 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy związane z wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym świadczenie usług dla obywateli przez administrację publiczną.

Tematem XXIII Forum jest:„Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo.”

Komitet Honorowy Forum tworzą:Anna Streżyńska– Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska– Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Honorowymi Patronami XXIII Forum są: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski i prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Honorowy Patronat nad sesją dedykowaną Administracji terenowej objęli: Bohdan Paszkowski (Wojewoda Podlaski), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Grażyna Kierznowska(Główny Geodeta Kraju), Sławomir Mazurek (Dyrektor PIG-PIB). Partner i współorganizator sesji: Województwo Mazowieckie. Sesja dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Patronem sesji ubezpieczeniowej jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Honorowymi Patronami Sesji „Forum Młodych Mistrzów” są: Narodowy Bank Polski i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Partnerem sesji jest IBM Polska. Sesja dofinansowana jest ze środków NBP i IBM Polska. NBP wspiera tę sesję z funduszu programu edukacji ekonomicznej.

Partnerami Forum są: Atos i Microsoft.

Patronami medialnymi są:Bankier.pl, Computerworld, serwis CyberDefence24, ITWIZ.pl, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA iSerwis Administracyjno-Samorządowy.

Organizatorami Forum są:BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl

(źródło: forumti.pl)

Zobacz również

SKOMENTUJ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Artykuły

Komentarze