PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 2018

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 2018

Rodo 2018
BIZNES
Nie ma już odwrotu. Obowiązują nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych tzw. RODO. Nasze dane osobowe muszą być dobrze chronione, bo inaczej firmy mogą narazić ...