PAKIET WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM ENERGETYCZNYM

PAKIET WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM ENERGETYCZNYM

ROZRYWKA
Nowe przepisy ułatwią walkę ze smogiem. Od 2018 roku pojawi się pakiet wsparcia dla najuboższych właścicieli domów jednorodzinnych. W Polsce 70 proc. domów jednorodzinnych jest ...