>OBSERVER_ GRA

>OBSERVER_ GRA

GRY
Studio Bloober Team oraz polski wydawca gry >observer_ – Techland informują, że w jedną z postaci wcieli się Arkadiusz Jakubik. >observer_ – nowa produkcja autorów ...