#NIEOCENIAJPOPYSKU

#NIEOCENIAJPOPYSKU

Ty Fundujesz Dobro gala charytatywna
ROZRYWKA
Za nami V Gala Charytatywna „Ty fundujesz dobro”, tegoroczne hasło #nieoceniajpopysku i finał najważniejszego konkursu branży kynologicznej Top For Dog 2018. Do rozpoczętej akcji #nieoceniajpopysku, ...