LWY ZACHODNIOAFRYKAŃSKIE OCHRONA PRZED WYGINIĘCIEM

LWY ZACHODNIOAFRYKAŃSKIE OCHRONA PRZED WYGINIĘCIEM

LIFESTYLE
Fundacja Ocalmy Dzikość jako pierwsza polska organizacja pozarządowa podjęła się realizacji ochrony lwów zachodnioafrykańskich przed wyginięciem. Lwy zachodnioafrykańskie to populacja lwów będąca krytycznie zagrożoną wyginięciem. Osobniki te żyją ...
0