LOTNISKA Z NAJWIĘKSZYMI OPÓŹNIENIAMI

LOTNISKA Z NAJWIĘKSZYMI OPÓŹNIENIAMI

Lotniska największe opóźnienia
PODRÓŻE
Rok 2018 został uznany za rekordowy, jeśli chodzi o skalę zakłóceń na światowych lotniskach. Pogorszeniu uległa również sytuacja w Polsce, a ranking najbardziej problematycznych polskich ...