FRANKOWICZE 2017

FRANKOWICZE 2017

ROZRYWKA
Po dziesięciu latach spłaty kredytu okazuje się, że dług urósł – z takim problemem spotykają się frankowicze. W tym roku ok. 100 000 kredytów udzielonych we ...