STRONA WWW

STRONA WWW

CYBERBEZPIECZEŃSTWO POLECANE TECHNIKA
Zarówno atak DoS (Denial of Service, odmowa usługi), jak i atak DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi) mają na celu atak na system komputerowy lub usługę ...
0

CYBERBEZPIECZEŃSTWO POLECANE TECHNIKA
Cross Site Scripting, czyli w skrócie XSS, to rodzaj ataku na aplikacje webowe poprzez użycie formularza zawartego na stronie internetowej lub adresu URL takiej aplikacji. Najczęściej do jego ...
0

CYBERBEZPIECZEŃSTWO POLECANE TECHNIKA
Cross-Site Request Forgery (CSRF), to bardzo groźna podatność zwana także XSRF, session riding lub one-click attack, która została dokładnie opisana w raporcie OWASP Top Ten. Jest często mylona ...
0

CYBERBEZPIECZEŃSTWO POLECANE TECHNIKA
Co do zasady infrastruktura klucza publicznego (Public Key Infrastructure, w skrócie PKI) stanowi zbiór osób, polityk, procedur i systemów komputerowych niezbędnych do świadczenia usług uwierzytelniania, szyfrowania, integralności i ...
0