NIESPŁACONE DŁUGI POLSKICH KONSUMENTÓW

NIESPŁACONE DŁUGI POLSKICH KONSUMENTÓW

Andrzej Roter zdjęcie
BIZNES
Ponad 2,5 mln Polaków ma problem z terminową spłatą swoich zobowiązań. Niespłacone długi są ogromnym problemem dla całej gospodarki i sektora przedsiębiorstw, które przeznaczają 5–6 proc. całości swoich ...