MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI

MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI

BIZNES
Na Giełdzie Papierów Wartościowych powiało optymizmem. Właśnie w takim nastroju nasz parkiet wita nowy rok. To co nas może czekać w tym roku może jednak ...