FRANCIS BACON

FRANCIS BACON

Najdroższa galeria świata Kraków
SZTUKA
Po raz pierwszy w Krakowie centrum handlowe zamieni się w prawdziwą galerię sztuki. Zbioru dzieł, które jednocześnie będzie można oglądać w ramach wystawy „Najdroższa galeria ...